ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Offset Εκτύπωση

Εκτύπωση Offset

Πατέρας της τυπογραφίας είναι ο Γουτεμβέργιος, καθώς συνέλαβε την ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της και την εφάρμοσε με την διαδικασία των χυτών στοιχείων, στοιχειοθεσίας, του χειροκίνητου πιεστηρίου και της τυπογραφικής μελάνης. Το πρώτο χρονολογημένο έντυπο, απόσπασμα της Δευτέρας Παρουσίας, με χρήση κινητών στοιχείων τυπώθηκε στο Μάιντς της Γερμανίας το 1454. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Ευρώπη με χρήση κινητών στοιχείων, θεωρείται ότι είναι η Βίβλος, που επίσης τυπώθηκε στο Μάιντς γύρω στο 1455. Οι πρώτες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από την καλλιγραφία της εποχής.
Η εμφάνιση της τυπογραφίας σε σκοτεινές εποχές, συνετέλεσε στην ευρύτερη διάδοση της γνώσης και μαζί με αυτήν στη γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.
Λειτούργησε ως μέσο διάδοσης του διαφωτισμού και έδωσε το έναυσμα για την αφύπνιση ψυχών και συνειδήσεων.

Ψηφιακή Εκτύπωση

Ψηφιακή Εκτύπωση

Τα προβλήματα της τεχνολογίας offset, κατά κύριο λόγο είναι η αδυναμία εκτύπωσης λίγων αντιτύπων – λόγω υψηλού κόστους -, η δυσκολία στην εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων και η οn-demand εκτύπωση.
Έτσι μια άλλη τεχνολογία γεννιέται, αυτή των LASER εκτυπωτών και αναπτύσσεται ραγδαία στον χώρο των γραφικών τεχνών.