ΑΝΑΤΥΠΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ανάτυπα Ζωγραφικής

Έξι ανάτυπα ζωγραφικής, 25x30cm, τοποθετημένα σε σκληρό πλαίσιο με τη σφραγίδα και την υπογραφή του καλλιτέχνη.